နိုင်ငံတော်ရဲ့၀န်ထမ်းတွေကို အတိုးမဲ့(၂)လစာ ထုတ်ချေးမည့်ရက်ကို အတိအလင်းကြေငြာလိုက်ပြီ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမြဲတမ်း)များကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစတင်ကာ လစာ (၂) လစာအတိုးမဲ့ဖြင့် ထုတ်ချေး မည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။Covid-19 ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုများ ကုစားနိုင်ရန် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို လစာ ၂ လစာအတိုးမဲ့ထုတ် ချေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ချေးငွေထုတ်ချေးပေးမည့်ဝန်ထမ်းများသည် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်သ ည့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ စာဖြင့်သတိပေးခြင်း နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ လစာနှုန်းအတွင်းလစာလျှော့ချခြင်းပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ ရာထူးအဆင့် လျှောချခြင်းပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့်ကာလအတွက် လစာအပြည့်ခံစားခွင့်မပြုခြင်းပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ မှစ၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊

မတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ အတွင်း အငြိမ်းစားယူမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ကိုချေးငွေထုတ်ချေး ပေးမည်ဖြစ်သည်။ချေးငွေပြန်လည်ကောက်ခံရာတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကို ဆိုင်းငံ့ကာလကုန်ဆုံးချိန်မှစ၍ လစဉ် လစာမှဖြတ် တောက်ကောက်ခံခြင်း၊ ဝန်ထမ်းသည် ဌာနကူးပြောင်းပါက လက်ခံသည်ဌာနက ဝန်ထမ်းလစာမှဖြတ်တော က်၍ မူလချေးငွေယူခဲ့သည့် ဌာနသို့ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်၊

ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း ပြုသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ချေးငွေကို အပြေအကျေကောက်ခံရန်၊ ဝန်ထမ်းရာထူးမှနှုတ်ထွက် ပါက နှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုမီ ချေးငွေကိုအကျေပေးပြီးမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်၊ ချေးငွေမကျေမီ ဝန်ထမ်းသေဆုံးပါက ကျန်ရစ်သူမိသာစုမှပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်၊အငြိမ်းစားယူမည့်ဝန်ထမ်းများ ချေးငွေပြန်ဆပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် အပြီးပေးဆပ်စေရမည်ဖြစ်သည်။

Unicode

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမြဲတမ်း)များကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစတင်ကာ လစာ (၂) လစာအတိုးမဲ့ဖြင့် ထုတ်ချေး မည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။Covid-19 ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုများ ကုစားနိုင်ရန် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို လစာ ၂ လစာအတိုးမဲ့ထုတ် ချေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ချေးငွေထုတ်ချေးပေးမည့်ဝန်ထမ်းများသည် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်သ ည့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ စာဖြင့်သတိပေးခြင်း နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ လစာနှုန်းအတွင်းလစာလျှော့ချခြင်းပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ ရာထူးအဆင့် လျှောချခြင်းပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့်ကာလအတွက် လစာအပြည့်ခံစားခွင့်မပြုခြင်းပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ မှစ၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊

မတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ အတွင်း အငြိမ်းစားယူမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ကိုချေးငွေထုတ်ချေး ပေးမည်ဖြစ်သည်။ချေးငွေပြန်လည်ကောက်ခံရာတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကို ဆိုင်းငံ့ကာလကုန်ဆုံးချိန်မှစ၍ လစဉ် လစာမှဖြတ် တောက်ကောက်ခံခြင်း၊ ဝန်ထမ်းသည် ဌာနကူးပြောင်းပါက လက်ခံသည်ဌာနက ဝန်ထမ်းလစာမှဖြတ်တော က်၍ မူလချေးငွေယူခဲ့သည့် ဌာနသို့ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်၊

ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း ပြုသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ချေးငွေကို အပြေအကျေကောက်ခံရန်၊ ဝန်ထမ်းရာထူးမှနှုတ်ထွက် ပါက နှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုမီ ချေးငွေကိုအကျေပေးပြီးမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်၊ ချေးငွေမကျေမီ ဝန်ထမ်းသေဆုံးပါက ကျန်ရစ်သူမိသာစုမှပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်၊အငြိမ်းစားယူမည့်ဝန်ထမ်းများ ချေးငွေပြန်ဆပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် အပြီးပေးဆပ်စေရမည်ဖြစ်သည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*