(၂၀) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ကြည့်လိုက်ပါ

(၂၀) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁,၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲက ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုနဲ့ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု၊ ကျပ်သိန်းငါထောင်ဆု စသည့် ဆုမဲ အသီးသီးကို  အောက်တိုဘာ ၁ ရက် ဒီနေ့ မနက်မှာပဲ ဖွင့်လိုက်တဲ့ ထီဖွင့်ပွဲမှာ ဘယ်နယ်က လူတွေ ကံကောင်းကြမလဲ။ ထီတိုက်ကြရအောင် ။

 

(၂၀)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် တိုက်ကြည့်လိုက်ပါ

#သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု…….လ ၉၁၄၂၃၇
#သိန်းတစ်သောင်း ……ရ ၉၅၈၈၂၇
#သိန်းငါးထောင် …. ဓ ၅၀၈၅၉၂ /…..အ ၉၂၉၉၉၂
#သိန်းနှစ်ထောင်ဆု …..ခ ၅၉၂ဝ၈၈…… ဂ ၇၃၄၅၆၁…… က ၄၅၃ဝ၄၄…… ည ၄၁၈၄၄၆……ကခ ၉၄၀၅၇၈
#သိန်းတစ်ထောင်ဆု …..ဘ ၃၅၃ဝ၅၇….. ဓ ၇၆၂၉၈၈…..ဇ ၇ဝ၉၅၅၉ …… ဗ ၆၂၂၆၅၄…..ကဆ ၂၁၅၄၇၄….. ဟ ၉၂၃၂၆၇…..ကဂ ၁၅၄၇၅၅

#သိန်းငါးရာဆုများ…..ထ ၂၁ဝဝ၄၃…..ကဃ ၇၃၆၇၄၃……ဓ ၇၈၈၈၅၈…..ဘ ၄၆၃၆၆၃…..ကဆ ၂၈၁၁၅၉…..အ ၅၆၁၁ဝ၆……ဝ ၂၆၇၃၁၃……ဘ ၁၅ဝ၆၇၁
…..ကစ ၃၈၇၂၉၉……ဋ ၅၇၆၆၄၉……န ၂၆ဝ၁၈၉…..တ ၂၅၅၉၃၄…..ကဂ ၃၂၄၈၉၅…..ကက ၃၆၅၄၂၄…..က ၇၂၇၅၄၂…..ဇ ၆၁၄၇၇၅….ဇ ၃၂၆၈ဝ၇
….အ ၆၄၆၁၇၁…..င ၇၃၄၅၂၁….ကဆ ၂၄၃၈၁၁…..ဍ ၁၂၂၇ဝ၆….န ၉၅၅၇၇၄
….ဏ ၆၆၃၅၇ဝ……ယ ၅၃၄၄၂၃


#(၃)သိန်းဆုများ အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်
ဓ ၁၁၈၄ဝ….ဖ ၁၅၉၅၇ ….ရ ၆၇၉၁၉…..န ၇ဝဝ၃၁…..ဗ ၄၇ဝ၄၈…..ကက ၃၅၉ဝ၉
…..ရ ၈၄၉၂၈….ကင ၉၈၈၃ဝ ……….ဓ ၃၄၂၉၆……မ ၆၁၂ဝ၅……ဂ ၁ဝ၆၁၇……စျ ၃၉၂၆ဝ……အ ၅၄၈၅၆…..ဝ ၆၅၉၅၄…..ဇ ၅၉၄၈၁

#သိန်းနှစ်ရာဆုများ ….. ဍ ၆၂၉၆၇၈…..က ၆၉၇၀၆၁….င ၁ဝ၇၆၈၂.ပ ၈၃၄၂၈၉
….စ ၁၅၂၈ဝ၇…..ဂ ၂၃၁၂၆၉……မ ၄၃၄၂၉၆….စျ ၂၃၄၁၁၁….ထ ၆၃၁၇ဝ၁…..သ ၂၆၉၁ဝ၃…..ည ၈၂၄၇၁၆…..ဆ ၄၄၃၈၂၁…..ကဃ ၆၇၄၄၉၇……ကဂ ၄၈၅၇၉၇
…..ဒ ၄၁ဝ၃ဝ၄…..ည ၃ဝ၁၆၃၈……န ၇၈၉ဝ၅၇…….စ ၆၁၉၁၆၇…..ဒ ၂၃၉၁၁၇
…..ရ ၈၃၁၁၈၅……ဠ ၇၄၆၇၃၇…..ဓ ၃၃၄၄၁၄…..ကက ၉၆ဝ၆၉ဝ ….ဂ ၅၈၂၂၇၄…..ကဆ ၃ဝ၃၁၅၂

# (၂)သိန်းဆုများ အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်
ကစ ၅၆၂၂…..န ၄ဝ၉၅….ဘ ၉၂၆ဝ…..ဘ ၈ဝ၁၁…..ကင ၃၂၁၃…..ဓ ၂၆၁၂…..ဋ ၃၆၅၁……ဗ ၉၇ဝ၂…..က ၇၁၉၇…..ကင ၄ဝ၄ဝ…..ဆ ၆၈၈၃…..တ ၆၇၉၆…..ကဆ ၃၁ဝ၁…..ဇ ၃ဝ၁၇…..ဂ ၉၆၇ဝ


(၁)သိန်းဆုများ အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံံးအစဥ်လိုက်တူရမည်
ည ၃၃၈…..ဗ ၂၄၈….ကစ ၁ဝ၁…..ကစ ၄ဝ၈…..ဖ ၂၂၃…..ဎ ၈၄၁…..စ ၆၉၇…..
ဝ ၅၃၅…..က ၅၃၈…..ဟ ၇၁၈….ကဆ ၁၆ဝ…..စျ ၂၆၃….ကဂ ၉၆၇….တ ၈၃၄
….ဃ ၃၅၄…..ဏ ၁၇၇…..ဋ ၄၅၃….ဆ ၅၃၁

#(၅)သောင်းဆုများ အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်
ဏ ၁ဝ… တ ၆၁….ဎ ၉၅….င ၄၁…. မ ၁၂….စျ ၁၈….ဓ ၃၈…..န ၂၁…..ကစ ၅၄
….န ၅၇……ဟ ၆၉ …..ဒ ၄၅…..မ ၉၃……စ ၇၄…..ကဃ ၅၂……ဠ ၄၇…..ဘ ၄၂
…..ဟ ၃၉…..တ ၁၅

ဓာတ်ပုံ ရွှေအင်းသားခင်မောင်ဝင်း Like&Share ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*