တတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ခေါ်ယူကျင်းပ

တတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ခေါ်ယူကျင်းပ

၀၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁

၀၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)ကို online conferencing system ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့က ပြီး ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ဦးနှင့် လေ့လာသူအချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။